Ingediend door Pierre op zo, 12/26/2021 - 07:07
2021

In 2021 bleef het stil in het clublokaal om wille van de opeenvolgende corona golven.

We in dit ganse bijzondere jaar twee maal een raad van bestuur kunnen laten doorgaan. Op de eerste heeft Pierre na vele jaren dienst als voorzitter de fakkel doorgegeven aan Johan Vercammen.

In juli kwam er een lichtpuntje, volgens de regels van de horeca mochten we buiten in de tuin van het parochiecentrum een barbecue organiseren. Mondmasker aan wanneer je opstaat, bubbels van 4 aan een tabel. Ondertussen weten we dat bubbels geen bruisende drank is.

In september hebben we enkele testvergaderingen gehouden om te kijken hoe dat lukt met verluchten, afstand en mondmasker. Het besluit was dat we terug de vergaderingen op vrijdag konden laten plaats vinden. In een moment van corona luwte is zelfs de ruilbeurs in "De Roosenberg" kunnen doorgaan.

Begin december kwam het nieuws  van de Omnicrom variant van Corona, we wachten hoopvol af wat 2022 zal brengen.