afbeelding van Frank

Coronavirus beperking

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart 2020 en momenteel tot onbepaalde datum. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld:

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

Ik heb uit de lijst de voor ons relevante maatregelen uitgelicht.

Wij zien graag iedereen terug in goede gezondheid wanneer de veiligheidsraad toestemming geeft dat het verenigingsleven opnieuw mag opstarten.

Namens het bestuur,

Frank

 

afbeelding van Frans

VAN EEN EENVOUDIG TREINBAANTJE TOT DRIERAIL GELIJKSTROOM (4)

5. Wisselverlichting

Over de elektro-magnetische artikelen zoals Hameeteman het destijds in zijn boekjes omschreef kan ik nog iets meer vertellen. Zoals bekend heeft elke elektrische M-wissel een wissellantaarn. Als de baan in bedrijf is, branden dus alle wissellampjes, in mijn geval zijn er dat 23. Sorry, 20. Drie wissels staan in een tunnel, onzichtbaar dus maar wel met wisselstandmelding.

Er van uitgaande dat elke lamp (bij de M-wissel is dit een gloeilampje) ongeveer 1,5 VA verbruikt, zitten we met onze 20 wissels aan 30 VA, te verdelen over mijn 2 transformatoren. Dit betekent een verbruik van 15 VA per transfo vooraleer er één trein rijdt. Een transfo van het type 6631 levert 30 VA. Een locomotief verbruikt snel 15 VA. Dit betekent dat er buiten de wisselverlichting dus slechts ruimte is voor pakweg 1 locomotief.

Onderzijde van een Märklin M wisselU zal zich herinneren dat de eerste transfo instaat voor 3 en de tweede voor 2 regelaars. Een bijkomende transfo was dus broodnodig. Dit werd een lichttransfo van 40 VA, type 6611. Hier kon ik alle wissellantaarns mee verbinden. Om mogelijke problemen te vermijden heb ik aan de uitgang van de lichttransfo ook een gelijkrichter gekoppeld zodanig dat ook de wissellantaarns gelijkstroomvoeding krijgen. Na de wisselverlichting heb ik met deze transfo nog ongeveer 10 VA over. Deze kan ik gebruiken voor de straatverlichting. Voorlopig is dat geen probleem want mijn straatverlichting ligt nog in de winkel.

Om mijn wisselverlichting aan de lichttransfo te koppelen was er nog een ingreep nodig, namelijk het afkoppelen van de traditionele wisselverlichting van de M-rail en het solderen van een bijkomende draad op de plaats waar de lantaarn zit. Dit werd de witte draad zoals je op figuur 9 kan zien.

Klein bijkomend voordeel: omdat ik deze draden naar een apart schakelpaneel en van daaruit naar de lichttransfo heb geleid kan ik de wisselverlichting apart bedienen en ofwel volledig uitschakelen ofwel verdelen over verschillende sectoren. Uiteindelijk werd het een aparte wisselverlichting voor:

-   het hoofdstation;
-   het doorgangsstation;
-   het kopstation boven in de berg:
-   de 2 resterende wissels in het landschap.

Voor de terugleiding, de massa dus, hoefde ik niets te improviseren. Deze vloeit terug via de metalen rails.

6. Onafhankelijk rijden

onderdeel paneel met lijnen die de sporen voorstellen, drukknoppen om wissels en seinen te bedienen en een snelheidsregelaar

Zoals ik eerder al aanstipte is mijn baan zo opgebouwd dat ze door 2 personen, onafhankelijk van mekaar kan bestuurd worden. Iedere speler heeft zijn eigen snelheidsregelaar. De speler van het hoofdstation heeft ook de verantwoordelijkheid over de hoofdbaan die naar het stadje op grote hoogte leidt en waar een klein kopstation is voorzien. Bij de speler van het doorgangsstation ligt het accent op het rangeren en het samenstellen van treinen. Door de plaats van de wisselbediening op het paneel kan iedere speler zijn eigen baangedeelte beveiligen. Op elk spoor kan men met de schakelaars bovendien ook kiezen voor  een welbepaalde regelaar. Op die manier kan een speler bij de andere speler een loc of trein gaan ophalen. Op figuur 10 bijvoorbeeld kan je bij de keuzeschakelaar de aanduiding voor regelaar 4 of 5 zien. De schakelaars links en rechts met aanduiding A en U zijn stopsecties.

De baan is ook uitgerust met een bloksysteem dat kan in- of uitgeschakeld worden aangestuurd zodat volledig manueel rijden mogelijk blijft. Voor het blok rijden is de hoofdbaan ingedeeld in 4 blokken waardoor 3 treinen automatisch kunnen rijden. Hiervoor werden 3 snelheidsregelaars voorzien, die gevoed worden door één transfo. Twee blokken zitten in 2 sporen van het hoofdstation waardoor ook een automatische wisselomzetting diende voorzien. Alles wordt automatisch geregeld d.m.v. 5 schakelrails met respectievelijk relais. Terwijl dit bloksysteem zorgt voor automatisch treinverkeer, kan er gerangeerd worden in het doorgangstation en kunnen van daaruit treinen in het bloksysteem worden ingebracht of verwijderd. Dit brengt heel wat meer afwisseling bij het rijden.

7. Vandaag

Een verhuis naar een andere woning kwam op zeker ogenblik stokken in de wielen steken. Mijn baan, die was opgebouwd in L-vorm en rustig op de zolder stond, moest voor een groot deel worden afgebroken, alleen al om ze van de zolder te krijgen. Nadien lag alles jaren stil.
Maar … gelukkig is dit euvel ondertussen verholpen. De baan in L-vorm was in onze nieuwe woning echter niet meer haalbaar. Vandaag is het een rechthoek van 4 m x 1,20 m. Het plan is te zien op figuur 11. Het landschap is grotendeels vergelijkbaar  met het landschap in figuur 2.
Vandaag rij ik ook nog steeds analoog drierail gelijkstroom. Is dit in dit digitale tijdperk een probleem?

Huidige sporenplan van mijn modelbaan

Neen. Bij de aankoop van een locomotief alleen een beetje opletten met locomotieven van de nieuwe generaties. Deze rijden perfect maar het omschakelen is bij sommige series (37xxx en 39xxx bijvoorbeeld) wel eens een probleem. Dus, goed naar het reeksnummer kijken. In het slechtste geval kan je natuurlijk altijd de decoder uitnemen en vervangen door een elektronische rijrichtingschakelaar maar met een loc die 250 euro of meer kost doe je dat niet zo snel. Dat lijkt dan eerder een stap terug. Voor de rest heb ik een aantal digitale locomotieven die het heel goed doen. De Delta-locs en de series 34xx en 36xx zijn geen enkel probleem, schakelen perfect om en rijden uiteraard veel zachter dan de locomotieven uit de 60- tot 80-jaren.

Wie vandaag nog analoog wisselstroom rijdt en zo wil blijven rijden maar wel beschikken over een schakelpaneel zoals we dat in werkelijkheid ook zien kan er eens over nadenken om over te schakelen naar dit systeem i.p.v. de kosten te betalen die de ombouw van locomotieven naar digitaal met zich meebrengt.

Wie nog met een baan moet beginnen, die moet uiteraard niet twijfelen, tenzij je het goedkoop wil houden natuurlijk.
Maar de oplossing vandaag is digitaal om veelvuldige redenen, die ik hier niet ga opnoemen. Dat is uitvoerig vermeld in de Märklinboeken.

Detail van mijn modelbaan met een stomer op de voorgrond

Ook de M-rail is voorbijgestreefd. Moest ik herbeginnen, ik koos voor de K-rail met een zelf te maken ballast. De C-rail is uiteraard gemakkelijk maar ze kon best wat natuurgetrouwer. Geen woord van kritiek over de rijkwaliteiten want die zijn gewoonweg prachtig. Om ze natuurgetrouw te maken kun je ze natuurlijk schilderen maar zo blijf je wel bezig. Een punt van kritiek wat de C-rail betreft vind ik ook het gebrek aan korte rails. Toen ik een aantal jaren geleden toch even overwoog om mijn M-rails te vervangen door C-rails kwam ik in de stations als snel in de problemen. De massa mogelijkheden met de raillengtes van de M-rail tegenover de beperkte beschikbare lengtes van de C-rail deden mij als snel besluiten om met de M-rail verder te doen.

*****

Besluit: altijd opletten als je van de Sint een trein krijgt. Het kan de rest van je leven bepalen.

Frans De Prins
19 oktober 2020

Adres: 
Lubbeek 3210
België
BE
afbeelding van Frans

VAN EEN EENVOUDIG TREINBAANTJE TOT DRIERAIL GELIJKSTROOM (3)

4. Op weg naar drierail gelijkstroom

 

Nu werd het ernstig. De aangewezen oplossing om snelheidsregelaars in het bedieningspaneel in te bouwen bleek er in te bestaan om over te gaan op elektronische spanningsregelaars, aangestuurd door kleine regelpotentiometers op het paneel. Een elektronische regelaar maken voor wisselspanning is echter geen eenvoudige zaak, maar mijn vriend Roger wist mij te vertellen dat er even goed gelijkspanning voor de regelaars kon gebruikt worden. De wisselspanningsmotoren van Märklin lopen immers even goed op gelijkspanning als op wisselspanning. Het konden dan eenvoudige gelijkspanningsregelaars worden, gevoed met gelijkgerichte spanning van de Märklin-transfo’s. Zo kwam ik noodgedwongen terecht bij het rijden op gelijkspanning. Voor het geven van de schakelpulsen voor het omkeren van de rijrichting werd een schakelaar bij elke regelpotentiometer voorzien. De pulsen komen daarbij van een aparte wisselspanningskring op 24 V. Verder in de tekst volgt een nadere beschrijving van de gebruikte schakelingen.

Het werd dus een herstart en nu een definitieve.

schakelpaneel met baanplan en snelheidsregelaars

Aan mijn baan zelf diende uiteraard niets te veranderen. Het bedieningspaneel (zie figuur 5) was andere koek. De idee groeide om de hoofdbanen afzonderlijk, dus los van de stations, te kunnen besturen. Daarvoor zouden 3 snelheidsregelaars en 3 omschakelaars (voor verandering van de rijrichting) nodig zijn. De 2 stations moesten ook onafhankelijk van elkaar kunnen bestuurd worden. Ik wou namelijk de mogelijkheid voorzien om met 2 personen onafhankelijk van mekaar te kunnen rijden. Hiervoor moest ik dus 2  snelheidsregelaars en 2 omschakelaars voorzien. In totaal van elk 5. Het werd een volledig nieuw paneel, 100 cm op  30 cm. Op de  foto zijn de grijze snelheidsregelaars met bijhorende rijrichtingschakelaars goed te zien. De 3 regelaars in het midden van het paneel zijn ook bestemd voor het bloksysteem. Daar kom ik later op terug. De bedrading moest in principe slechts gedeeltelijk veranderen, met name alleen de bedrading van de regelaars maar door de keuze voor een groter paneel werd het wel een volledig herbeginnen.

Drierail gelijkstroom, misschien heeft het niet heel veel gebruikers gekend, uit onwetendheid wellicht en een beetje ten onrechte als je het mij vraagt.
Met het digitaal systeem zijn er vandaag natuurlijk andere mogelijkheden maar in 1983 (toen ik met mijn definitieve baan begon) bestond het bij mijn weten nog niet.
Soms vraag ik mij wel eens af waarom Märklin in de periode van het analoog rijden zelf nooit heeft uitgepakt met een vergelijkbaar systeem.

Goed, we zetten alles even op een rijtje.

Ik begon met de opmaak van een volledig nieuw bedradingschema op papier. Dat was ook nodig want ik ging van 2 regeltransformatoren op wisselstroom naar 5 elektronische snelheidsregelaars met een aparte transformator op wisselstroom voor de omschakeling van de rijrichting bij de 5  snelheidsregelaars.

De tweede stap was de elektronische snelheidregelaar. Hiervoor had ik hulp nodig want mijn elektronicakennis was heel beperkt. Het mocht dus niet te ingewikkeld worden. Roger ontwierp voor mij een eenvoudige snelheidsregelaar met 1 transistor en nog wat andere elektronica-onderdelen. Later ontwierp hij nog een meer gesofistikeerde regelaar maar de mijne doet het ondertussen al meer dan 30 jaar. Ik bewaar dat tweede ontwerp in mijn archief, misschien voor als ik eens meer tijd heb.  

Een opsomming van de benodigdheden

 

Per transformator hebben we nodig: op figuur 6 aangeduid met
 • 1 bruggelijkrichter van 5 Ampère. De plus-uitgang van de gelijkrichter is het begin van onze snelheidsregelaar. Op de schets zie je dat uit een en dezelfde transfo drie snelheidsregelaars werden gemaakt. Je moet alleen zorgen dat de capaciteit van de transfo sterk genoeg is.

G

 • 1 trage glaszekering van 2 Ampère.
Z1

 

Voor 1 regelaar hebben we nodig: op figuur 6 aangeduid met
 • 1 Darlingtontransistor NPN 4 A / spanning 40 / 50 VA  = BD379 of BD681
TS
 • 1 potentiometer / lineair / carbon / 1 k Ohm
R1
 • 3 weerstanden van 1 k Ohm / 1 W / parallel te schakelen los van elkaar.

  Dit vraagt een woordje uitleg. Oorspronkelijk was hier 1 weerstand van 330 Ohm / 0,5 W voorzien. De ervaring leerde echter dat deze weerstand bijzonder heet werd, vnl. wanneer de potentiometer op 0 stond. Door hier 3 weerstanden van elk 1 k Ohm parallel te plaatsen was dit hitteprobleem opgelost.

R2
 • 1 weerstand van 470 Ohm / 0,5 W
R3
 • 1 weerstand van 1 k Ohm / 0,5 W
R4
 • 1 vlagcondensator tussen 2,2 nF en 4,7 nF / zoals op figuur 6 te zien is:  te monteren op de Darlingtontransistor

C
 • 1 led 5 mm / groen  / om het niveau van de potentiometer aan te duiden
D1
 • 1 diode van 2 A of groter / om te voorkomen dat eventuele wisselstroom bij het omschakelen van de rijrichting naar de transistor vloeit

D2

Dit zijn de componenten voor 1 snelheidsregelaar. In mijn geval bouwde ik er dus 5.

Electronisch schema van de snelheidsregelaar

Wat hebben we tenslotte nog nodig?

Eén koelvin, gemeenschappelijk voor de 5 transistoren / dissipatievermogen 15 à 20 W.
Uiteraard dienen deze transistoren geïsoleerd van mekaar gemonteerd. Een voldoende grote koelvin voor gemakkelijke montage is derhalve aan te bevelen.
Nu nog even de omschakelregeling bespreken en we kunnen rijden.

We hebben nodig:

 • een kleine transfo die 24 V levert; die hele kleintjes van Märklin volstaan;
 • een schakelaar om te kunnen afwisselen tussen rijstroom en de pulsstroom van de 24 V transfo. Dit moet een automatische terugkeerschakelaar zijn om te beletten dat er na de omschakeling 24 V op de baan blijft staan. Je vindt dit uiterst rechts op figuur 6 (aangeduid met puls).

Elektrisch schema van de bedrading van de trafo's

Om de bedrading naar de baan aan te tonen vond ik het nuttig nog een figuur toe te voe­gen. Dit is figuur 7. Op deze figuur zie je de bedrading tussen de transformatoren, de snelheidsregelaars en de rijrichtingsschakelaars richting rail.  De rode draad staat voor de rijstroom of de 24 V-puls. Voor de rijstroom richting gelijkrichter gebruikte ik de gele uitgang van de transfo. Dat is deze van de verlichting en geeft het maximaal vermogen. Gezien de bouw van een elektronische snelheidsregelaar heeft de rode knop geen functie. De bruine draad (de massa dus) gaat via de rail terug naar de transformatoren.

massadraad onder de baan Voor de terugvloei van de massa (gelijkstroom en wisselstroom) naar de transformatoren koos ik voor een dikke gestripte koperen draad van 1,5 mm2, die ik onderaan over de ganse lengte in het midden van de baan heb bevestigd (zie figuur 8). Hieraan zijn alle massa-draden van de baan gesoldeerd.

Uiteraard moet deze draad niet zo dik zijn, het werkt alleen ge­makkelijk, onder meer bij het solderen en het voorkomt verlies bij de terugvloei.Wordt vervolgd ...

">
Adres: 
3210 Lubbeek
België
BE
afbeelding van Frans

VAN EEN EENVOUDIG TREINBAANTJE TOT DRIERAIL GELIJKSTROOM (2)

2. Op verkenning

 

Elseviers Pocketboek Model Spoorweg Bouw De volgende jaren waren een complete verkenningstocht. Uiteraard kocht ik elk jaar een nieuwe Märklin-cataloog en mettertijd kwamen daar ook catalogussen van Faller, Vollmer en Kibri bij. Ik moest het tenslotte allemaal leren kennen. Maar dan waren er ook nog de Elseviers pocket­boekjes van Hameeteman, vijf verschillende uit­gaven, die een echter openbaring werden. Uren leesplezier en verrijkend tegelijkertijd.

Vandaag voorbijgestreefd natuurlijk maar in die tijd, ze­ker voor een beginneling, welgekomen materiaal.05_Hameeteman_003_S.jpg

Ook niet te vergeten is het Duitse “Modelbahnen”, een maandelijks tijdschrift met veelal vrij gespeciali­seerde informatie, ui­teraard in het Duits. Foto’s waren – behalve de cover – meestal in zwart-wit.

De oudste catalogussen van Märklin heb ik ooit, op een onbewaakt moment, weggegooid. Dit was heel dom, want voor mijn eerste cataloog (1960-1961) betalen ze vandaag blijkbaar tot 25 euro. Ik had geluk, ik heb er tijdens een beurs eentje kunnen terugkopen aan 15 euro.  

Op zeker ogenblik leerde ik een schoolmakker kennen, die thuis een echte modelbaan van Fleischmann had, zowel technisch als qua scenery afgewerkt tot in de puntjes. Diezelfde schoolmakker, zijn naam is Roger, zou later een van mijn beste vrienden worden en op termijn een enorme hulp zijn bij het ontwerpen van mijn baanplan en het opdoen van technische kennis.

Hij was ook niet de eerste de beste. Af en toe schreef hij in de Gazet van Antwerpen een artikeltje over de modelbouw. Herman Welter, toen spoorwegjournalist bij bedoelde krant, had er op woensdag een aparte rubriek over modelspoorwegbouw. Jaarlijks kwam er in die rubriek ook een prijsvraag voor, waar Roger toch wel enkele prijzen heeft gewonnen. Mij is dat spijtig genoeg niet te beurt gevallen. Het zij zo.

Met mijn modelbaan ging het niet zo vlot. Na verloop van tijd had ik wel drie locomotieven, een tiental wagonnetjes  en meerdere wissels maar tot een echte baan kwam het niet. Tijdsgebrek en een beperkt budget speelden daarbij zeker mee. Bovendien, ik was ook met zoveel andere dingen bezig.

3. Een modelbaan op komst

We noteren opeens 1981. Van mijn jeugd tot nu is er over mijn  modelspoor-hobby weinig te vertellen. Ondertussen wel getrouwd, twee kinderen, huis gekocht en verbouwd.  

Ontwerp van Roger

Maar nu is ook de zolder klaar voor een heuse modelbaan: drierail -  wisselstroom - analoog op M-rail. Mijn vriend Roger maakte voor mij een ontwerp. Je ziet het in figuur 1: een echte bergbaan van 3 m op 2.40 m in U-vorm; het hoofdstation (op de figuur aan de linkerkant bovenaan) op 10 cm hoogte, de lus rechts boven met een klein bergstation op 20 cm en het kopstation onderaan op 0 cm. Als je het goed bestudeert, ontdek je bovenaan links op het plan ook een verborgen keerlus. Het was een bijzonder knap ontwerp maar het vond in die hoedanigheid spijtig genoeg geen plaats op mijn zolder: het kopstation stond net in de weg van een van de zolderdeuren.

Op basis van Roger zijn ontwerp maakte ik een afgeleide. Die vind je in de tweede prent (figuur 2). De oppervlakte is ongeveer hetzelfde (3 m op  2.40 m) in L-vorm, ook de hoogtes zijn de­zelfde maar in de plaats van het kop­station is er nu een doorgangssta­tion ontstaan met locomotie­vendepot en  rangeermo­gelijkheden.

ontwerp van Frans

Dit ontwerp diende vervolgens als basis voor de opmaak van een spoor­ontwerp met de juiste maten. Het zou een baan worden van zo’n 32 m, voorzien van 23 wissels en 20 ontkoppelrails. Precies 50 stroomkringen en/of stopsecties werden verspreid over de baan, met de nadruk natuurlijk op de stations en waar nodig gekoppeld aan een sein.

 

En dan kwam de eigenlijke opbouw van  mijn baan, met de M-rails, niet dat ik die prefereerde maar ik had ondertussen al aardig wat materiaal en om de kosten enigszins in bedwang te houden be­sloot ik hier­mee verder te doen. Het alternatief was de K-rail geweest want de C-rail bestond nog niet. Is die M-rail een goede keus geweest, achteraf bekeken misschien niet, maar goed, het was de keuze van het moment en ondertussen doe ik er nog altijd mee voort. Om het natuurgetrouwer te maken heb ik ze allemaal mat gevernist. Dat is een kleine verbetering. Je kan je trouwens afvragen waarom Märklin zelf niet op dat idee gekomen is.

 

Voor de bouw van de baan verkoos ik te werken met een houten raamwerk en daarop de triplex baanstroken te monteren voor de sporen (zie figuur 3). Voor een bergbaan is starten met een grote plaat uiteraard uit den boze. Het werk evolueerde gestaag.

08_raamwerk_modelbaan-figuur_3_S.jpg

Märklin schakelaar Voor de bediening van de baan wilde ik een zelfgemaakt bedieningspaneel, waarop de sporen werden aangeduid met zwarte dymostrips van 6 mm breed. Gezien het aantal stroomkringen, wissels en ontkoppelrails zou het gebruik van de schakelkastjes van Märklin (zie bijvoorbeeld figuur 4 – we zijn in het jaar 1981) niet alleen onoverzichtelijk maar gewoon ondoenbaar zijn. Ik zie me dat allemaal al nummeren en de genummerde plaatjes her en der op de baan plaatsen, om er nog aan uit te kunnen. Neem daar nog bij dat voor de stopsecties in de stations, die automatisch samen met de seinen worden bediend, dubbelpolige schakelaars nodig zijn, dan blijkt zo’n paneel eigenlijk pure noodzaak.

Het paneel was 60 op 30 cm. De schakelaars  en drukknopjes kocht ik in een elektronica-winkel. De transformatoren, het waren er twee, een voor het hoofdstation met de hoofdlijn en een voor het doorgangsstation, stonden naast mijn paneel. Een bloksysteem voor automatisch treinverkeer zat er toen nog niet in.

 

Toch was er nog iets mis. Het zelfgemaakte schakelpaneel voor wisselbediening en ontkoppelrails en de schakelaars voor de stroomkringen, het werkte allemaal goed. Maar het voldeed nog niet helemaal. Een volledig schakelpaneel met ingebouwde snelheidsregelaars drong zich stilaan op. Mijn redder in nood was opnieuw mijn vriend Roger.

 

Wordt vervolgd ...

Adres: 
3210 Lubbeek
België
BE
afbeelding van Frans

VAN EEN EENVOUDIG TREINBAANTJE TOT DRIERAIL GELIJKSTROOM

Voorwoord

Toen een van mijn modelbouwvrienden mij een tweetal jaar geleden vriendelijk vroeg of ik geen zin had om iets over mijn modelbaan te schrijven voor de website, kon ik natuurlijk geen neen zeggen.  Maar tijdsgebrek, zowat het probleem bij veel gepensioneerden (en ik ben er nog altijd niet achter hoe dat eigenlijk komt), zorgde ervoor dat het nog enkele jaren duurde vóór mijn tekst er werkelijk kwam.

Maar nu is het dan zover. Ik koos ervoor om mijn artikel te beginnen met mijn jeugd en hoe mijn eerste trein er aan kwam. De tweede fase gaat over hoe het allemaal evolueerde om uiteindelijk te komen tot de huidige situatie, een baan die verre van af is, bijzonder wat de bouw van het landschap betreft, maar technisch grotendeels in orde.  Nu ja, af … ik ben geneigd te denken dat veel banen niet af zijn.

Misschien zullen sommigen onder jullie de beschrijvingen uit mijn kinder- en jeugdperiode niet verwachten. Ik kan dat begrijpen. Het maakt ook geen onderdeel uit van de huidige situatie. Ik heb alleen maar willen aangeven hoe de trein reeds van in mijn kinderjaren een belangrijke rol speelde.

Anderen zullen mijn uitleg misschien niet technisch genoeg vinden. Zij moeten beseffen dat ik geen technische schoolkennis heb. Ik zat dan ook in de richting “oude talen”, zoals dat heet. Mijn kennis ter zake komt uit zelfstudie en veel uitleg van specialisten.

Maar goed, mijn tekst is er nu. Ik hoop dat, wie het leest, er enig plezier aan beleeft of er misschien ook iets nuttigs in terugvindt.

1. Het prille begin

01 quedlinburg - figuur 0_S.jpgToen ik een jaar of zes was bracht de goede Sint mij een speelgoedtreintje. Het was een stoomlocomotiefje met twee assen en een losse tender zoals dat heet. Het was er eentje om op te winden. Verder kreeg ik nog enkele wagonnetjes en een hoop gebogen rails, een heuse cirkel. Het is niet het treintje dat je op de foto ziet (figuur 0), maar het lijkt er wel wat op.  Dit is een foto, die we genomen hebben tijdens een bezoek aan het treinmuseum in Quedlinburg (Harz).

Het merk heb ik nooit geweten maar het kwam van de Sint, dat was genoeg. We spreken over 1952.

Na enkele dagen vond mijn vader dat de mogelijkheden met alleen gebogen rails toch nogal beperkt waren.  Hij stopte even in de winkel van de Sint en bracht nog een serie rechte rails, een heuse handwissel en een kruispunt mee.

Mijn vader werkte in die tijd bij de Buurtspoorwegen, De Lijn, zoals dat vandaag heet. Hij was ontvanger in Haacht–Station. Een ontvanger noemden ze toen een receveur.

Daar was heel wat te zien, een heel wisselcomplex en een groot depot. Om het volledig te maken was er ook nog een station van de Belgische Spoorwegen, de NMBS … en een grote brug om de tram over de spoorweg te leiden, via Keerbergen richting Mechelen. In één woord, heel veel om als kind in weg te dromen.

02 marklin catalogus 60-61def_S.jpgIn 1959 verhuisden we naar Leuven, naar de bovenkant van de Diestsevest, dichtbij het station. Ik was dertien en voor zij die bekend zijn in die buurt, daar was een heuse miniatuurtreinwinkel, Le Bambin, vooraan in de Diestsestraat. Aan de buitenkant leek het een kleine winkel, maar de toegang ging via een kleine insprong, een nis, wat meteen het uitgelezen plaatsje was om alle in de vitrine uitgestalde treintjes te bewonderen. Daar stond heel wat: allerhande locomotieven … grote en kleine … dure en iets minder dure … op een glazen vitrinerek … drie niveaus boven mekaar en drie rijen (of vier?) naast elkaar … Märklin, Fleischmann en ik vermoed ook Jouef. Misschien was het Trix Express, dat kan ook, hoewel ik dat eerder in die andere speelgoedwinkel in de Diestsestraat, Blauwputois, meen gezien te hebben. Nu ja, zoveel belang heeft dat nu ook weer niet.

Na een tijdje dromen kocht ik met wat zakgeld mijn eerste twee catalogussen, eentje van Märklin en eentje van Fleischmann. Nu maar lezen en prentjes kijken want een keuze maken zat er in het begin zeker niet in.  

Het verschil bij de twee merken werd mij als snel duidelijk. Het ging namelijk over wisselstroom en over gelijkstroom. Ik wist op dat moment geen letter over elektriciteit, daarvoor zat ik op school, zoal ik al zei, in de foute richting.  Maar in de Märklin-catalogus stond wel iets dat steeds bleef nazinderen: “Voor zij die niet zo vertrouwd zijn met elektriciteit is dit het meest eenvoudige systeem. Kortsluitingen zijn haast niet mogelijk, zelfs niet bij het leggen van een keerlus.

Het ging ook over drie rails en over twee rails.  Wat is dat nu? Ah ja, dat hoorde bij het systeem natuurlijk. Maar Märklin had wel geen drie rails meer, werd er geschreven. Het waren nu puntcontacten waar de sleper van de locomotief over wreef. Die puntcontacten, dat was veel natuurgetrouwer dan de dikke middenrail, schreef men ook.

Fleischmann had mooiere rails, t.t.z. er waren twee soorten, de standaardrails en de modelrails. De standaardrails hadden kartonnen dwarsliggers. Die waren misschien mooi van ver maar ver van mooi. De modelrails daarentegen, dat was andere koffie. Die waren knap. Sporen in messing en dwarsliggers in kunststof. Maar … er was geen bedding. De Märklinrails hadden dan weer wel een bedding, in metaal. Achteraf bekeken, ook weer niet de mooiste rail, maar Märklin had toen niets anders.

Het was een spannende periode. Lezen, foto’s kijken, in boekjes snuffelen (internet bestond nog niet) en kameraden raadplegen. Mijn studies kwamen bijna op de tweede plaats.

Uiteindelijk viel de beslissing: het zou Märklin worden. Met wat gespaarde centen trok ik naar Le Bambin. Nee, het werd geen startset maar allemaal losse onderdelen: een loc type 89, serienummer 3000 (Märklin zou er daar 5 miljoen van produceren), drie wagonnetjes, wat rechte en wat gebogen rails en twee elektrische wissels. Toen was mijn geld op … maar ik was begonnen.

Wordt vervolgd...

Adres: 
3210 Lubbeek
België
BE
afbeelding van LMTCBeheerder

Ruilbeurs oktober

LET OP!

Wegens corona gaat de ruilbeurs in de zaal Roosenberg aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee van 25 oktober 2020 niet door.

afbeelding van Frank

Virtuele clubavond

Beste lid,

We hebben reeds twee maal een virtuele cluavond georganiseerd, het is leuk om elkaar eens terug te zien want we zitten op dit moment al aan de 8e week van de "lockdown" en vrijdag zal de clubavond dan voor de 9e keer niet kunnen doorgaan.

Alle leden krijgen voor deze bijeenkomst een link in hun e-mail.

Wat heb je nodig om kunnen deel te nemen?

 • Een laptop met werkende camera en microfoon
 • Een tablet met android of een IPad
 • Een Android smartphone of een IPhone
 • Een vaste PC met webcam en microfoon

Je moet geen speciale software installeren je hebt op het toestel dat je gebruikt wel toegang nodig tot een browser.
Wie met een Mac werkt moet in de systeemvoorkeuren zijn/haar favoriete browser toegang verlenen tot de microfoon en camera en daarna het toestel herstarten.

De enige beperking is het aantal mensen dat gelijktijdig kan praten, en dit is 1. Wanneer je met twee door elkaar praat hoort niemand iets!
Wie geen laptop met camera heeft maar wel een smartphone, kan je de link openen op je pc en het scherm groter en duidelijk zien, zet wel het geluid van de pc af, klik op je smartphone op dezelfde link en gebruik de camera en microfoon om deel te nemen aan het gesprek.

afbeelding van Pierre

Algemene vergadering

Hallo iedereen.

Er zijn nog leden die zich nog ingeschreven hebben voor de algemene vergadering van 5 januari.
Graag zo vlug mogelijk een berichtje aub. zodat we onze inkopen en bestellingen op tijd kunnen doen.
Lidgeld (35 euro) nog niet betaald? Even vlug doorgeven aan je bank en betalen naar LMTC vzw BE49 3300 3821 0071, je kan als vermelding lidgeld 2020 en je naam gebruiken. Zie nieuwsbrief van do 5/12/2019 13:20
Wens je jezelf kandidaat te stellen voor een bestuurfunctie stuur dan ten laatste op 26/12/2019 een email naar Johan Vercammen of Pierre( volgens de staturen moet dit naar Johan maar ik veronderstel dat niet iedereen zijn e-mail heeft) je kan eventueel nog een sms sturen.
Verder wensen Diane en ik u prettige feesten en een mooie start in goede gezondheid voor 2020.

Groeten.

afbeelding van Frank

Film over treinen

Het is winter, misschien is het nu tijd om eens een film te bekijken waarbij een trein, station of een spoorweg de hoofdrol speelt.

Deze lijst is zeker niet volledig, ik heb nu 2/7 van de links van IMDB ivm treinen doorlopen.
Heb je nog een suggestie? Dan kan je me die e-mailen me op frank roelants met een punt tussen voor- en familienaam op gmail.com

Titel Jaartal IMDB
score
Genre IMDB link
The Polar Express 2004     https://www.imdb.com/title/tt0338348
Murder on the Orient Express 2017     https://www.imdb.com/title/tt3402236
Snowpiercer 2013     https://www.imdb.com/title/tt1706620
The Cassandra Crossing 1976     https://www.imdb.com/title/tt0074292
Von Ryan's Express 1965     https://www.imdb.com/title/tt0059885
The Train 1964     https://www.imdb.com/title/tt0059825
The Bridge on the River Kwai 1957     https://www.imdb.com/title/tt0050212
Runaway Train 1985     https://www.imdb.com/title/tt0089941
The girl on the train 2016     https://www.imdb.com/title/tt3631112
Lady on a train 1945     https://www.imdb.com/title/tt0037859
The Christmas Train 2017     https://www.imdb.com/title/tt7370936
Unstoppable 2010     https://www.imdb.com/title/tt0477080
The Taking of Pelham 123 2009     https://www.imdb.com/title/tt1111422
The Taking of Pelham One Two Three 1974     https://www.imdb.com/title/tt0072251
Thomas the Tank Engine & Friends >= 1984     https://www.imdb.com/title/tt0086815
Sliding Doors 1998     https://www.imdb.com/title/tt0120148
Transsiberian 2008     https://www.imdb.com/title/tt0800241
The train Robbers 1973     https://www.imdb.com/title/tt0070825
Night Train to Lissabon 2013     https://www.imdb.com/title/tt1654523
The Railway Man 2013     https://www.imdb.com/title/tt2058107
The Railway Children 1970     https://www.imdb.com/title/tt0066279
Night Passage 1957     https://www.imdb.com/title/tt0050763
Money Train 1995     https://www.imdb.com/title/tt0113845
Thomas and the Magic Railroad 2000     https://www.imdb.com/title/tt0205461
Berlin Express 1948     https://www.imdb.com/title/tt0040155
The Bridge at Remagen 1969     https://www.imdb.com/title/tt0064110
The First Great Train Robbery 1978     https://www.imdb.com/title/tt0079240
Night Train 2009     https://www.imdb.com/title/tt1020055
Death Train 1993     https://www.imdb.com/title/tt0106689
The Arrival of a Train 1896     https://www.imdb.com/title/tt0000012
End of the Line 1987     https://www.imdb.com/title/tt0092967
Deidra & Laney Rob a Train 2017     https://www.imdb.com/title/tt4144332
The Last Train 1999     https://www.imdb.com/title/tt0195471
The Great Locomotive Chase 1956     https://www.imdb.com/title/tt0049279

The Titfield Thunderbolt

1953     https://www.imdb.com/title/tt0046436/
Robbery 1967     https://www.imdb.com/title/tt0062207
Brief Encounter 1974     https://www.imdb.com/title/tt0071247
Trans-Europ-Express 1966 7,1 Comedy, Drama, Mystery https://www.imdb.com/title/tt0061113
Atomic Train 1999 4,7 Action, Drama, Thriller https://www.imdb.com/title/tt0144039
Return from the River Kwai 1989 4,9 Drama, War https://www.imdb.com/title/tt0095985
Murder on the Orient Express 2001 5,2 Crime, Drama, Mystery https://www.imdb.com/title/tt0279250
The Tall Target 1951 7,2 Adventure, Crime, Drama https://www.imdb.com/title/tt0044105
Night Train to Venice 1993 2,2 Mystery, Thriller https://www.imdb.com/title/tt0107683/
Chattanooga Choo Choo 1984 5,1 Comedy https://www.imdb.com/title/tt0087041
Bataille du rail 1946 7,0 Drama, War https://www.imdb.com/title/tt0038334

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed