Clublokaal

We herwerken momenteel onze stad. In de nieuwe vorm wordt een eenvoudige trambaan aangelegd.


We zoeken nog uit wat de ideale opstelling van de huizen wordt.
Ondertussen worden de huizen ook aangepakt en verbeterd en krijgen sommige een herbestemming.

Ons clublokaal is elke vrijdagavond geopend vanaf 20u.


Toegang via de witte deur links van de ingang.


Kom gerust een kijkje nemen!


In november en december 2022 hebben we een basiscursis elektronica

georganiseerd op acht avonden, met dank aan Frans de vraag stelde of we dit konden organiseren.

In januari 2023 hebben we daar nog een avond aan toegevoerd met een praktijkles over solderen.